اشکان حیدری

اشکان حیدری

اشکان حیدری پسر استاد فربد حیدری

همکنون در سال 1401 اشکان 14 ساله است


6.5 ساله متولد تهران

ash ابتدای دامین این سایت از ابتدای نام اشکان گرفته شده است  و اش ash  نام گونه ای از چوب است بسیار شبیه به چوب ملچ ، از درختان پهن برگ با موج هایی که انسان را به یاد صحرا و بیابان می اندازد .

اشکان حیدری ashkan heydari
اشکان حیدری

اشکان حیدری  پسری است سرشار از استعداد . نمیدانم شاید بخاطر این بوده که من ( پدر ) همیشه دستم به مداد و قلم بوده و او هم دوست دارد از من تقلید کند . اما خدا شاهده طرح هایی که میزند به بچه 6.5 ساله نمیخورد بلکه به انسانی بالغ میخورد که دارای سبک و روش خودش است . به زودی از طرح هایش عکس میگیرم و براتون میزارم تو سایت .


طراحی ها و نقاشی های اشکان حیدری :

طراحی و نقاشی اشکان حیدری ، طراحی یک لیوان
طراحی و نقاشی اشکان حیدری ، طراحی یک لیوان
طراحی و نقاشی اشکان حیدری
طراحی و نقاشی اشکان حیدری

اشکان حیدری مدوئیه