اشکان حیدری

اشکان حیدری

اشکان حیدری پسر استاد فربد حیدری همکنون در سال 1401 اشکان 14 ساله است 6.5 ساله متولد تهران ash ابتدای دامین این سایت از ابتدای نام اشکان گرفته شده است  و اش ash  نام گونه ای از چوب است بسیار شبیه به چوب ملچ ، از درختان پهن برگ با موج هایی که انسان را به یاد...
WhatsApp us