ایده جالب برای ساخت صندلی کودک

ایده جالب برای ساخت صندلی کودک

ایده جالب برای ساخت صندلی کودک صندلی کودک، یکی از بهترین وسایلی است که به والدین کمک می کند تا کودکان خود را هنگام سفر با ایمنی بیشتری حمل کنند. این صندلی ها برای انواع مختلف سنی کودکان و با توجه به وزن و ارتفاع آنان طراحی می شوند و معمولاً برای کودکان زیر 12 سال...
ساخت صندلی کودک , صندلی میز ناهارخوری کودک نوپا, صندلی کودک چوبی

ساخت صندلی کودک , صندلی میز ناهارخوری کودک نوپا, صندلی کودک چوبی

صندلی کودک چوبی به سفارش یکی از مشتریان برای رستوران چهار عدد صندلی کودک ساخته شد . سعی شده در این نمونه ها استاندارد های لازم از نظر ارتفاع , شیب پشتی صندلی و امنیت دیده شود . این مدل با چوب کاج روسی ساخته شده است و مطمئنا اگر با چوب راش ساخته شود بسیار محکم تر و...
WhatsApp us