میخ های تزئینی، لولا های تزئینی در درب های روستیک چوبی

میخ های تزئینی، لولا های تزئینی در درب های روستیک چوبی

میخ های تزئینی، لولا های تزئینی در درب های روستیک چوبی

در گذشته نچندان دور آهنگران , زمودگران و چلنگران کار ساخت یراق و قفل و لولای درب ها را به عهده داشتند .

آنان بوسیله کوره , سندان و ابزار برش , در ساخت انواع لوازم تبهر داشتند بطوری که چلنگری یکی از هنرهای خاص و زیبای ایران زمین در بین جهانیان زبانزد بوده و هست .

اما متاسفانه بدلیل غربزدگی ایرانیان و تاثیر گرفتن از دیگر فرهنگ ها و فراموش کردن اداب و سنتهای ایرانی این هنر نیز مانند صدها هنر دیگر ایرانیان از بین رفت و همکنون فقط تصاویری بیشتر باقی نیست .

چرا با هنر اینگونه کردیم ؟  بماند !

در این بخش تصاویری از هنر ساخت یراق که از سبک های ترکیه ای ؛ اروپایی و آمریکایی گرداوری شده است را مشاهده میکنید . باشد که آیندگان مارا ببخشند و نفرین نکنند .

کلمات کلیدی : دکوراسیون روستیک٬ سبک روستیک٬ روستیک٬ درب روستیک,کهنه کاری, زمودگری

میخ های تزئینی، لولا های تزئینی در درب های روستیک چوبی

در گذشته نچندان دور آهنگران , زمودگران و چلنگران کار ساخت یراق و قفل و لولای درب ها را به عهده داشتند .

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی
سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
ریل درب کشویی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

یراق آلات فلزی
یراق آلات فلزی
سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی , گل میخ

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا
یراق آلات فلزی , کلون و کوبه

سخت افزار در دربهای سبک روستایی , یراق آلات و لولا

آنان بوسیله کوره , سندان و ابزار برش , در ساخت انواع لوازم تبهر داشتند بطوری که چلنگری یکی از هنرهای خاص و زیبای ایران زمین در بین جهانیان زبانزد بوده و هست .

اما متاسفانه بدلیل غرب‌زدگی ایرانیان و تاثیر گرفتن از دیگر فرهنگ ها و فراموش کردن آداب و سنتهای ایرانی این هنر نیز مانند صدها هنر دیگر ایرانیان از بین رفت و هم‌اکنون فقط تصاویری بیشتر باقی نیست .

چرا با هنر اینگونه کردیم ؟  بماند !

در این بخش تصاویری از هنر ساخت یراق که از سبک های ترکیه ای ؛ اروپایی و آمریکایی گرداوری شده است را مشاهده می کنید . باشد که آیندگان مارا ببخشند و نفرین نکنند .

کلمات کلیدی : دکوراسیون روستیک٬ سبک روستیک٬ روستیک٬ درب روستیک,کهنه کاری, زمودگری

زمود گری

به بخشی از تولیدات آهنگران که یراق آلات درها و پنجره ها را تشکیل می دهد “زمود گری” می گویند. به عبارتی دیگر زمود گری پیشه ایست که در آن هر نوع الصاقات فلزی که برای در و پنجره های سنتی و قدیمی به کار می رفته، ساخته می شده است.به احتمال زیاد زمودگران مهارت زیادی در طراحی و نقاشی داشته اند، چرا که زمود در لغت به معنی نقش و نگار کردن، تزیین کردن و همچنین اجزای الحاقی و تزیینی بنا آمده است. رایج ترین ماده برای زمود گری آهن است.

در ابتدای کشف آهن از آن برای ساخت زیور آلات استفاده می کردند ولی هنگامی که انسان دریافت آهن جسمی سخت،با دوام وبا استحکام بالاست ،علاوه بر استفاده در ساخت ابزار و وسایل آهنی مربوط به کشاورزی ،جنگ افزار ها و وسایل خوراک پزی ،از آن به صورت پوششی به منظور افزایش استحکام مواد آسیب پذیر نیز سود جستند که به جز پوشش بدن به هنگام نبرد ،پوشاندن دروازه های چوبی را نیز شامل می شد.

در آثاری که از حفاری های گورستان لیخ شیران اردبیل مربوط به هزاره اول قبل از میلاد به دست آمده قطعات چوبی را با ورقه و گل میخ های فلزی پوشش داده بودند.

روکش یا آهن کوب کردن درهای بزرگ چوبی قلعه ها از دوره ماد مرسوم بود و تا دورههای بعد نیز دروازه ها بدین گونه پوشش داده می شد.از دوره هخامنشی و ساسانی ،بقایای در و پنجره ای در دست نیست تا بتوان چگونگی آنها را دریافت ولی در دروازه تخت جمشید جای پاشنه و پاشنه گرد درها ،که در سنگ فرو رفته ،نشان از آن دارد که بر این دروازه ها ،درهای سنگین دو لته با روکش آهن کوب ،زر کوب و یا سیم کوب وجود داشته است.

می دانیم که در دوره هخامنشی علاوه بر چوب سرو و کاج ،چوب های سخت دیگری را از راه های دور برای تکمیل کاخ ها و ساختن در و پنجره به مراکز حکومتی می آوردند .

از دوره هخامنشی و ساسانی ،بقایای در و پنجره ای در دست نیست تا بتوان چگونگی آنها را دریافت ولی در دروازه تخت جمشید جای پاشنه و پاشنه گرد درها ،که در سنگ فرو رفته ،نشان از آن دارد که بر این دروازه ها ،درهای سنگین دو لته با روکش آهن کوب ،زر کوب و یا سیم کوب وجود داشته است. می دانیم که در دوره هخامنشی علاوه بر چوب سرو و کاج ،چوب های سخت دیگری را از راه های دور برای تکمیل کاخ ها و ساختن در و پنجره به مراکز حکومتی می آوردند .

درباره چگونگی ساختمان های کاخ داریوش در کتیبه های شوش چنین آمده است :

“…..پرده ها از پارچه های گران بها کف تالار از سنگ های سیاه و سفید ،تیر های سقف از چوب سدر و صنوبر هندی یا ارز و آبنوس پوشیده با روکش طلا بود که با عاج و جواهراتی چون یاقوت و زمرد ترصیع شده بود.اشکال زیبای حیوانات بر روی درهای برنزی و آهنی نصب شده شده بود و حتی روی بعضی از دیوار ها را با ورقه های طلا پوشانده بودند “.

برخی از الوارهای ستون و سقف با ورقه های ضخیم فلزات گرانبها روکش شده بود تا با تابیدن نور ، باز تاب و درخشش زیبایی داشته باشد و بر روحانیت فضا بیفزاید.گلهای چند پر یا روزت(انگور) نقش مایه ای است که در ساخت برخی از یراق آلات تزیینی پوشاک انسان ، دهنه و مال بند اسب ، و دروازه ها استفاده می شده است.

زمود گری

کوبه درب قدیمی

کوبه درب قدیمی

کوبه درب قدیمی

فربد حیدری مدرس هنرهای سنتی : در گذشته نچندان دور زمودگران ،چلنگران و درودگران بوسیله چوب و فلز دربهایی زیبا محکم و بادوام برای ایرانیان میساختند .

اکنون دیگر از آن صنعتگران چند نفری بیش نمانده و بدلیل حمایت نکردن مردم از هنر سنتی ایران زمین ، آنان نیز به کاری دیگر مشغول شده اند .

art wood work هنر سنتی ایران زمین درب قدیمی

art wood work هنر سنتی ایران زمین درب قدیمی

کوبه شش پر متعلق به یک درب قدیمی روستایی متعلق به قرون وسطی

کوبه شش پر متعلق به یک درب قدیمی روستایی متعلق به قرون وسطی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

دکوراسیون سنتی و کلاسیک دکوراسیون سنتی ، گره چینی ، گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین ... گالری عکس گره چینی و صنایع چوب و هنر سنتی ایران زمین درب قدیمی ... سایت درودگران و هنر سنتی ایران زمین

درب قدیمی با یراق الات قدیمی دکوراسیون سنتی و کلاسیک دکوراسیون سنتی ، گره چینی ، گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین … گالری عکس گره چینی و صنایع چوب و هنر سنتی ایران زمین درب قدیمی …سایت درودگران و هنر سنتی ایران زمین

کوبه درب قدیمی چوبی

کوبه درب قدیمی چوبی

سرعت تحول وتوسعه علم در جهان به قدری زیاد شده است ،که گاهی اگرشخص پنجاه شصت ساله ای ،دفتر خاطرات خودش را هم ورق بزند، وبه روزهای کودکی وجوانی اش بر گردد ،چیزهایی را به یاد می آورد، که اکنون آنقدر قدیمی وکهنه جلوه می نماید ،که انگار قرن ها از دوران شیوع و رواج آن ها گذشته است .
بیاد آوردن “کوبه وحلقه”درهای چوبی خانه ها ،شبیه افسانه هایی است ،از دورانی که جنگاوران با منجنیق به جنگ می رفتند ،اماواقعیت آن است،که با همه تغییرات و تحولات پدید آمده در ساختمان ها،هنوز هم می توان در برخی از محلات قدیمی در های چوبی با کوبه و حلقه را دید.
کوبه وحلقه ای که نه تنها درشهرها وروستاهای دور افتاده بلکه در تهران مدرن امروزی هم در چهار محله عتیق؛ بازار و سنگلج وعودلاجان وچال میدان می توان دید. هنوزخانه هایی در این محلات پیدا می شود که در هجوم بیرحمانه و ویرانگر ساخت وساز ها به تسخیر بساز وبفروش ها، در نیامده ودرهای دولته چوبی شان با کوبه وحلقه و با وقاری باستانی گونه ، چشم میهمان صاحب خانه را هنگام ورود می نوازد، وصمیمانه او را به داخل دعوت می کند.
کوبه اسم آلت از مصدر کوبیدن است و آن آلتی آهنی است، که چکش وار به صفحه آهنی زیرینش کوبیده می شود، تا صاحب خانه از آمدن شخص باخبر شود. حلقه نیز که به ظاهر با کوبه متفاوت بوده ، و به شکل حلقه است در عمل همان کار کوبه رامی کند. صدای تولیدشده کوبه بم و به مردان و صدای حلقه زیر و به زنان اختصاص دارد.
در فرهنگ برهان قاطع آمده:
بضم اول وثانی مجهول وفتح بای ابجد،….. وهر چیز را نیز گویند تا بدان چیزی کوبند ، و عربان مدق خوانند.
در فرهنگ دهخدا در باره کوبه می خوانیم :

هر چیز را گویند که بدان چیزی کوبند وعربان مدق گویند.(برهان)(ناظم الاطباء). هر چیز که با آن چیزها کوبند چون دسته هاون.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا):

آن زبازوش برکند گوشت آن کوبه را داد با یک دو غوشت

رودکی

کوبه که بدان برنج ومانند آن کوبند.(منتهی الارب ). آلتی فلزی که بر در خانه تعبیه کنند وآن را بر صفحه فلزی زیرین کوبند تا اهل خانه را خبر کنند. چکش در خانه.(فرهنگ فارسی معین).چکشی که بر در آویخته است وبدان الباب کنند. (یادداشت به خط مردم دهخدا). آلتی شبیه به گوشت کوب که بر سر ان سیمهای کوتاه اهنی یا برنجی فرو کرده باشندو با ان خمیر بعضی ازانواع نان را می کوبند.(فرهنگ فارسی معین). دسته هاون.یا نه. چوبی که به دان طبل ونقاره وامثال آن را نوازند.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).

در” فضای ورودی معماری ” در این باره می خوانیم:
در گذشته کوبه هایی بر روی در ها نصب می کردند که در ساده ترین شکل ، کارکرد آن ها اطلاع رسانی بود.روی در ورودی خانه ها دو در کوب فلزی نصب می کردند. هر کوبه روی یک لته در قرارمی گرفت یکی از آنها را که چکش می نامند ، صدای بم تولید می کرد ودیگری را که معمولا حلقه می نامیدند صدای زیر ایجاد می کرد. چکش در مواردی مورد استفاده قرار می گرفت که مراجعه کننده مرد بود. ودر هنگامی که مراجعه کننده زن بود از حلقه استفاده می کرد. به این ترتیب ساکنان خانه از جنسیت مراجعه کننده با اطلاع می شدندو خود را اماده می کر دند. کوبه در ورودی بعضی از بناهای بزرگ ومهم, از جمله خانه های بزرگ و اعیان نشین را با طرح های بسیار زیبا,متنوع وپرکارچنان می آراستند که بعضی از انها را می توان از اثار هنری ارزشمند این مرز وبوم به شمار آورد.

در برخی از دوره ها ونیز در برخی از شهر ها چکش رابر روی لنگه راست وحلقه را بر روی لنگه چپ در ورودی نصب می کردند. در مواردی نیز چکش را روی لنگه چپ وحلقه را در روی لنگه راست نصب می کردند.در برخی از موارد , منحصرا از واژه کوبه برای نامیدن چکش استفاده می کرده اند

با تشکر از توجه شما

گرداوری فن و هنر ایران زمین

درب قدیمی با یراق آلات سنتی

درب قدیمی با یراق آلات سنتی

Old door with traditional fittings
معرفی انواع درب قدیمی با سبک های سنتی ایران 
فروش یک جفت درب گنجه قدیمی 

یراق آلات قدیمی ، گل میخ ، کلون ، کوبه, یراق آلات تزئینی

یراق آلات قدیمی ، گل میخ ، کلون ، کوبه, یراق آلات تزئینی

یراق آلات قدیمی ، گل میخ ، کلون ، کوبه

 دستگیره قدیمی

گل میخ ها کوبه ها و یراق آلات سنتی و قدیمی نشان از قدمت و اصالت فرهنگ ایران زمین دارد , صنایع چوب فن و هنر طراح و سازنده دکوراسیون سنتی , درب و لوازم داخلی منزل در سبک قدیمی و آنتیک می‌باشد .

یراق آلات تزئینی, یراق آلات قدیمی گل میخ کلون کوبه , یراق آلات و لولاهای و چفت آنتیک ,

ما فروشنده یراق سنتی نیستیم , این آگهی منقضی شده است .

لطفا برای تهیه یراق با شماره های سایت تماس نگیرید

صنایع چوب فن و هنر طراح و سازنده دکوراسیون چوبی سفارشی ساز 

ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

چلنگری   دکوراسیون سنتی   زمودگری   ساخت لولای در   قدیمی   گره سازی   معماری سنتی ایران   یراق سنتی   یراق الات سنتی   یراق

Fittings old
یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی
Fittings old
یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی Fittings old
یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی
Fittings old
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی ,

چلنگری   دکوراسیون سنتی   زمودگری   ساخت لولای در   قدیمی   گره سازی   معماری سنتی ایران   یراق سنتی   یراق الات سنتی   یراق

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی ,

چلنگری   دکوراسیون سنتی   زمودگری   ساخت لولای در   قدیمی   گره سازی   معماری سنتی ایران   یراق سنتی   یراق الات سنتی   یراق

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
گل میخ برنجی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل قدیمی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی ,

چلنگری   دکوراسیون سنتی   زمودگری   ساخت لولای در   قدیمی   گره سازی   معماری سنتی ایران   یراق سنتی   یراق الات سنتی   یراق

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

گل میخ

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
گل میخ برنجی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی .

چلنگری   دکوراسیون سنتی   زمودگری   ساخت لولای در   قدیمی   گره سازی   معماری سنتی ایران   یراق سنتی   یراق الات سنتی   یراق

بست و ریل های قدیمی

قفل یخچال قدیمی

بست و دستگیره کماجدون

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
یراق آلات قدیمی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

حفاظ و نرده

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل و دستگیره

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

دستگیره و قفل دست ساز

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

کوبه

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

انواع لولا های قدیمی دست ساز

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

بست و اتصالات معرف به جعبه مهمات

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی
قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی ,

چلنگری   دکوراسیون سنتی   زمودگری   ساخت لولای در   قدیمی   گره سازی   معماری سنتی ایران   یراق سنتی   یراق الات سنتی   یراق

طراحی و ساخت انواع یراق ، چفت و بست های قدیمی

ساخت لولای در ، طراحی و ساخت درب گره چینی 

درب گره چینی رستوران سنتی نصف جهان
درب گره چینی رستوران سنتی نصف جهان

چلنگری   دکوراسیون سنتی   زمودگری   ساخت لولای در   قدیمی   گره سازی   معماری سنتی ایران   یراق سنتی   یراق الات سنتی   یراق

چلنگری

زمودگری

آهنگری

ارسی سازی

گره سازی

معماری اصیل ایرانی ، هنر سنتی ایران زمین

کارگاه فن و هنر ایران زمین