0 Items
ارسی تکیه میرفندرسکی

ارسی تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

مولانا ابوالقاسم بن ابوطالب میرحسینی فِندِرسکی مشهور به میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی

تكيه حکیم میر فندرسکی در شمال غربی گورستان تخت فولاد از تكايای ممتاز و منحصر به فرد این قبرستان می باشد .

اصل وجود تكيه از اوایل صفویه و شاید به قرون هشتم و نهم مقارن با تكيه بابا رکن الدین برسد كه اساس اوليه آن به صورت مقبره و خانقاه درویشان بوده است و شاردن هم به آن اشاره دارد .

شهرت این تكيه به واسطه وجود مزار عارف و فیلسوف برجسته زمان شاه عباس اول یعنی « حکیم میر ابوالقاسم فندرسكي » متوفی 1050 هـ .ق می باشد .

مجموعه این تكيه شامل يك صحن مستطیلی چهار ایوانه با محور شرقی ، غربی و حجره هایی در اطراف و سردری زیبا در قسمت  جنوبی با قطار بندی های زیبايی كه به رنگ اخرايی قلم گيری شده است .

سبك معماری تكيه صفوی می باشد شامل طاق و چشمه و فضاهای محصور کننده .

سنگ قبر میر فندرسکی به صورت سكويی بزرگ و مرمرین در سطح باز در قسمت غربی وسط تکیه قرار دارد و بزرگترین سنگ قبر در تخت فولاد است . به ابعاد تقریبی 5/2 در 4 متر با ارتفاع نزدیک به 2/1 متر .

می گویند خود میر وصیت کرده بوده که قبرش در زیر تابش آفتاب و در کنار آب روان باشد . ( نهر آبی از وسط تکیه عبور می کرده که در حال حاضر حوضی در سمت جنوبی قبر یاد آور آن است ).

منبع : http://h-fendereski.blogfa.com/post/31

(بیشتر…)

WhatsApp chat