باغهای شیراز

باغهای شیراز

ارگ کریمخانی 

arg of karim khan

ارگ کریمخانی شیراز

ارگ کریمخانی شیراز

هنگامی که کریم خان شیراز را به پایتختی خود انتخاب کرد. بخاطر اینکه همت او اجازه نمی داد که در خانه و سرای پرداخته گذشتگان سکونت گزیند در صدد براومد تا قلعه ای مستحکم مشتمل بر عمارات رفیعه  و بناهای بدیعه بنیاد نماید.

مسجد وکیل شیراز

مسجد وکیل شیراز

ارگ کریمخانی شیراز

ارگ کریمخانی شیراز

بعد از اتمام قسمت حرم خانه، به احداث سه تالار بلند اقدام نمودند و در جوار تالارهای سه گانه طنینهای وسیع و لیوان های تحتانی و فوقانی اساس نهاده و در و دیوار هریک را طلاکاری و رنگ آمیزی کردند. سنگهای رخام از معادن شیراز و سنگ های مرمر از تبریز و یزد استخراج و با عراده به شیراز حمل شد و برای تالارها و ایوانها ستونهای یک پارچه به طول هشت ، نه ذرع که قبلا سابقه نداشته تراشیده شد و حصار ارگ به برجهای کوه پیکر منتهی شد. با رسیدن زمستان کارها تعطیل شد و در ابتدای فصل بهار چون کارهای عمارت از نقاشی و سنگ تراشی و نجاری و نازک کاری تمامی نداشت دوباره استاد کاران احضار شدن و به اتمام کار خود پرداختن. ارگ دیوارهای بلند داره و در چهار گوشه اون چهار برج دفاعی قرار داره.

arg-e-karim khan

مطلب پیشنهادی: دکوراسیون سنتی

باغ تخت قراچه

باغ تخت قراچه , باغ تخت شیراز یکی از چهار باغ مشهوریه

باغ تخت قراچه , باغ تخت شیراز یکی از چهار باغ مشهوریه

باغ تخت شیراز یکی از چهار باغ مشهوریه  که  بنا به نوشته ابن عربشاه در عجایب المقدور و شرف الدین علی یزدی در ظفرنامه قبل از دوره گورکانیان وجود داشته. اساس عمارت اولیه باغ به وسیله اتابک قراچه گذارده شده و بخاطر همین به نام باغ تخت قراچه رایج شده.

عمارتی که اتابک قراچه در باغ تخت شیراز بنا کرده بود در شمال شهر شیراز بر بالای دماغه ای از کوه بابا کوهی قرار داشت و تا ابتدای حکومت قاجاریه بقایای اون باقی بود.اقامحمد خان قاجار در سال 1208 و محمد شاه در سال 1260 هجری قمری این عمارت را باز سازی کردند و حوض ها و حمام و محوطه و ساختمانهایی در اون ایجاد کردن که متاسفانه امروزه قسمت بیشتر اون از بین رفته  اما حوضها و آبشار اون تا اواخر دوره قاجاریه هم وجود داشته. آ ثار به جا مانده ازاین باغ در این زمان هم یاد اور شکوه گذشته اونه.

قلعه باغ تخت که بر روی پشته ای طبیعی ساخته شده آجریه و چهار برج در چهار گوشه اون به چشم می خوره. راه ورودی برجها از داخل قلعه است و بر بالای اونا کنگره هایی ایجاد شده و در بدنه اونا هم روزنه هایی درست شده که احتمالا برای حفاظت قلعه و تیراندازی  بوده . این باغ شیب زیادی داره و از هفت تراس پله پله تشکیل شده.

برج کج کریمخانی

قلعه کریمخانی

همیشه درس قانون سقوط آزاد را با آزمایش گالیله از برج پیزارا به یاد می آورم و بحثهای دبیر فیزیک در حاشیه  ایستایی این برج و چگونگی حفظ تعادل آن به کمک علوم مهندسی جدید . تا اینکه این برج کج قلعه کریمخانی در شیراز را از نزدیک دیدم و به خودم می گفتم کاش در کتابهای علمی ما در باره علت کج شدن این برج تاریخی بحث می شد.