استان مازندران شهر ساری

استان مازندران شهر ساری

استان مازندران شهر ساری  درباره شهر ساری : ساری مرکز استان مازندران در شمال ایران، بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر استان مازندران است و پایتخت قبلی ایران در آغاز سلسله پادشاهی قاجاریه (برای مدتی کوتاه قبل از تهران) بوده است. به مردم اهل ساری، سارَوی گفته می‌شود....

تولید کاغذ به قیمت گرفتن جان درختان

تولید کاغذ به قیمت گرفتن جان درختان درخت بلوط برای تولید هرتن کاغذ سالانه 18اصله درخت قطع می شود، درختانی که هر اصله اش سالانه kg 6 دی اکسید کربن را تبدیل به اکسیژن می کند. ساری شمال ایران درباره شهر ساری : ساری مرکز استان مازندران در شمال ایران، بزرگترین و پرجمعیت...

سلسله کیانیان

کیانیان   کیانیان دومین سلسله پادشاهی اساطیر ایرانی است. از این سلسله در منابعی مانند : اوستا کتاب مقدس زرتشتیان، داستانهایی که در سلسله ساسانیان رواج داشته  و کتاب‌های پهلوی کهن مانند بندهش، دینکرد، مینوی خرد و … آمده است. برخی باستان شناسان و محققین...
WhatsApp us