ترمه هنر کویر یزد آفت زده است !

ترمه هنر کویر یزد آفت زده است !

ترمه هنر کویر یزد آفت زده است   دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ – ۱۰:۱۶ ترمه “ترمه” یکی از منسوجات بومی مردم دیار کویری یزد و از سوغات مورد توجه گردشگران این سرزمین است ولی متاسفانه در سال‎‎های اخیر با آفت‎‎هایی مواجه شده که صاحبان این صنعت را بسیار نگران...
WhatsApp us