قوی‌ترین مرد ایران در زمان قاجار یک یزدی بود! +عکس

پهلوان یزدی بزرگ  قوی‌ترین مرد ایران در زمان قاجار یک یزدی بود! +عکس حاج ابراهیم یزدی معروف به یزدی بزرگ، پهلوان اول ایران و دارالخلافه قاجار در عصر ناصرالدین شاه بود که به فرمان او از یزد به تهران آمد و پس شکست حریفان، بازوبند پهلوان اولی را از ناصرالدین شاه دریافت...
WhatsApp us