حسین رمضان یخی

حسین رمضان یخی

حسين رمضان يخي    حسين رمضان يخي پدر حسين اسماعيل پور ملقب به حسين رمضان يخي، يخ فروش بود؛ يك پيرمرد كوتاه قامت ريش سفيد متدين. حسين و برادرش يك پاي خونين ترين دعواي زندگي طيب بودند.دعوا ناموسي نبود و از همان درگيري هاي مربوط به باجگيري سرچشمه مي گرفت. حسين رمضان يخي...

پهلوانان قدیم : درباره تختی بزرگ پهلوان ایرانی

درباره تختی بزرگ پهلوان ایران غلامرضا تختی (۵ شهریور ۱۳۰۹ در تهران – ۱۷ دی ۱۳۴۶ در تهران) هم‌چنین مشهور به لقب «جهان‌پهلوان»، کشتی‌گیر ایرانی و در فرهنگ ورزشی ایران، نماد پهلوانی، فروتنی، مناعت طبع و بلند نظری است.  تختی در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن به همراه...
WhatsApp us