دوره ساسانی

دوره ساسانی

هنر و تاریخ ایران ( دوره ساسانیان )  منبع ویکی پدیا و گوگل ؛ گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین    از انواع هنر دورة ساسانی می توان به معماری ، مجسمه سازی و نقاشی اشاره کرد که همه ساله مقدار زیادی از آنها توسط باستان شناسان کشف می شود . معماری در دوره ساسانی هنر...
WhatsApp us