یا علی گفتیم و عشق آغاز شد . شاعر : محمود اکرامی فر

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد . شاعر : محمود اکرامی فر

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد . شاعر : محمود اکرامی فر یا علی گفتیم و عشق آغاز شد از کدام شاعر است؟ +متن کامل شعر حتما شما هم این مصرع زیبا را زیاد شنیده اید ولی بقیه شعر را نمی‌دانید و شاعر آن را نمی‌شناسید . این شعر از آقای دکتر محمود اکرامی‌فر هست . ایشون مجموعه شعری...
WhatsApp us