سلسله هخامنشیان

سلسله هخامنشیان

سلسله هخامنشیان هخامنشیان نام خاندان سلسله دودمان هخامنشیان است که در ایران به قدرت رسیدند و تمامیت ایران را اداره می کردند. سلسله هخامنشیان بدین ترتیب بنیان گذارهای امپراتوری هخامنش محسوب می شوند. هخامنشیان طی چهار قرن (از سال ۷۵۰ تا ۳۳۵ قبل از میلاد) بخش جدایی‌پذیری...

آنچه پارسيان به جهان آموختند

آنچه پارسيان به جهان آموختند برپا شدن شاهنشاهي هخامنشی دوران نوي را در تمدن جهان آغاز کرد. پيش از ايشان مغرب آسيا و جنوب شرقي اروپا و شمال افريقا جايگاه اقوام گوناگوني بود که تمدن داشتند و دولت هائي بنياد کرده بودند. دنياي آن روزگار بسيار آشفته بود. اين کشورهاي کوچک...
هنر هخامنشى

هنر هخامنشى

هنر هخامنشى مجسمه ای در تخت جمشید , پرسپولیس صنایع دستیحجاری و پیکر تراشیبیستونتخت جمشیدمعماریپاسارگادتخت جمشید هنر هخامنشى با انقراض دولت عيلام توسط آشور بانيپال فرمانرواى قهّار آشور در سال ۶۴۵ ق.م زمينه براى به قدرت رسيدن اقوام آريايى ماد و پارس فراهم شد.پارس‌ ها با...
WhatsApp us