دبیرستان فیروز بهرام

دبیرستان فیروز بهرام

دبیرستان فیروز بهرام آثار تاریخی تهران٬ تهران بزرگ٬ تهران قدیم٬ محله های تهران٬ دبیرستان فیروز بهرام یکی از دبیرستان‌های تاریخی و زرتشتی شهر تهران است.  این دبیرستان ۸۶ سال پیش تأسیس شد.  این دبیرستان از لحاظ علمی با دبیرستان البرز رقابت می‌کرد و طی این سال‌ها افراد...
WhatsApp us