موتور آب سراسیاب

موتور آب سراسیاب محله سرآسیاب دولاب محله موتور آب سرآسیاب از محلات قدیمی شهر تهران است که هنوز در محله های آن می توان بافت قدیمی شهر را به خوبی دید. بازارچه ‌ ها و میدان میوه وتره بار آن همچنان به ‌شکل سنتی برقرار است‌. پیشتر در محل فعلی این منطقه‌، زمین‌های کشاورزی...
WhatsApp us