کاخ نیاوران

کاخ نیاوران آثار تاریخی تهران٬تهران٬شمال تهران٬تهرانشناسی٬ کاخ نیاوران در شمال شرق تهران (شمیرانات) قرار دارد. شکل گیری کاخ نیاوران به نخستین سالهای سلسله قاجار بازمی گردد. مجموعه کاخ نیاوران که پس از انقلاب اسلامی به مجموعه ای موزه ای تبدیل شده است تا سال 1378 با...
فتح کاخ نیاوران در روز تاریخی انقلاب

فتح کاخ نیاوران در روز تاریخی انقلاب

کاخ نیاوران – تهران کاخ نیاوران، واقع در گوشه شمال شرقی باغ نیاوران قرار دارد. این کاخ در مجموعه باغ نیاوران در میدان شهید باهنر (میدان نیاوران) تهران واقع شده است. این باغ درکنار روستایی که «گُرده وی» یا «گُرده به» خوانده می شد و در نیاوران امروز قرار داشت به جای...
WhatsApp us