معماری در آفریقای جنوبی, معماری بومی و معماری معاصر تا آینده

معماری در آفریقای جنوبی, معماری بومی و معماری معاصر تا آینده

معماری در آفریقای جنوبی این هفته آفریقای جنوبی در رادار ما بوده است. کشوری که دارای تاریخ متنوع و در عین حال بسیار پرتلاطم است – از قبیله های بومی ، تا استعمار ، آپارتاید و آشتی یک کشور پس از آپارتاید – آفریقای جنوبی با آرایه ها ای گسترده از لایه های...
WhatsApp us