شهر مانیتوبا

شهر مانیتوبا

شهر مانیتوبا پنجمین جمعیت پرجمعیت کانادا استان با حدود 1.3 میلیون نفر جمعیت مانیتوبا یک استان کانادایی است که در انتاریو به شرق و ساسکاچوان به غرب متصل است. چشم انداز آن از دریاچه ها و رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها و پرایس ها از شمال تاندرا قطب شمال به خلیج هادسون در...
WhatsApp us