دانستنی هایی راجع به درخت و چوب صنوبر

دانستنی هایی راجع به درخت و چوب صنوبر

دانستنی هایی راجع به درخت و چوب صنوبر آشنایی با درخت صنوبر درخت صنوبر درسراسر اروپا جزو درخت های بومی است. این درخت در مناطقی مانند دشت و کوهستان رشد می کند. صنوبر به ‌همراه کاج و درخت غان در آن دسته از درختانی است که در شمالی ترین قسمت نیمکره رشد می کند. صنوبر یکی از...
همه چیز راجع به درخت و چوب سپیدار

همه چیز راجع به درخت و چوب سپیدار

همه چیز راجع به درخت و چوب سپیدار آشنایی با درخت سپیدار درخت سپیدار یکی از 25 تا 30گونه از گیاهان گلبرگ ریز است که بیشتر بومی نیمکره شمالی است. چوب صنوبر , چوب سپیدارچوب صنوبر , چوب سپیدارچوب صنوبر , چوب سپیدارچوب صنوبر , چوب سپیدار گونه های مختلفی از این درخت وجود...
چوب صنوبر

چوب صنوبر

درخت صنوبر درخت صنوبر بومی نیمکره شمالی است . صنوبر یک سرده از بین 25 الی 35 گونه درختان برگ‌ریز گلدار است  . این جنس دارای تنوع ژنتیکی بزرگی است و می تواند از 15 تا 25 متر  بلند درخت طول داشته باشد  و با عرض   60 الی 100 سانتی متر در قطر رشد...
WhatsApp us