سبک شناسی در ادبیات

سبک شناسی با نگاهی دقیق و موشکافانه به ادبیات ایران زمین، متوجه می‌شویم که هر شاعر و یا نویسنده برای بیان آنچه که درذهن خود داشته، از روشی خاص استفاده کرده که با شاعر و یا نویسنده دیگر فرق دارد.  به  اصطلاح ادبی  به  آن “سبک” یک  شاعر و یا نویسنده گفته...
فن

فن

فناوری فن و هنر نام وبسایت ashwood.ir است. Techne Techne به معنای هنر، مهارت و آن چیزی است که آفریدهٔ دست انسان است و در مقابل Arche به معنای آفریدهٔ خدااست. دانش و فن­اوری٬ فن آوری٬ فن و هنر٬ کارگاه فن و هنر٬ فن تکنولوژی تکنولوژی مجموعه ای از تکنیک‌ها، مهارت‌ها،...
ادبیات کلاسیک ایران

ادبیات کلاسیک ایران

ادبیات کلاسیک ایران ادبیّات فارسی یا ادبیات پارسی به ادبیاتی گفته می‌شود که به زبان فارسی نوشته شده باشد. ادبیات فارسی تاریخی هزار و صد ساله دارد.شعر فارسی و نثر فارسی دو گونه اصلی در ادب فارسی هستند. برخی کتابهای کُهن در موضوعات غیرادبی مانند تاریخ، مناجات و علوم...
شاهنامه

شاهنامه

شاهنامه فردوسی  شاهنامه (دیباچه)از فردوسیدرباره شاهنامه شاهنامه پر آوازه ترین سروده حکیم ابوالقاسم فردوسی و یکی از بزرگ ترین نوشته‌های ادبیات کهن فارسی است. وی برای سرودن آن نزدیک به 15 سال تلاش کرد . شاهنامه، منظومه مفصلی است که حدوداً از 60 هزار بیت تشکیل شده و...

چیلان

چیلان لغت نامه دهخدا چیلان . (اِ) عناب را گویند. (جهانگیری ) (برهان ) (انجمن آرا). عناب بود. (اوبهی ). سنجد گرگانی بود. (صحاح الفرس ). سنجد جیلان . در ترکستان چین نوعی عناب است ریزتر از عناب ایران : سنجد چیلان به دو نیمه شده نقطه ٔ به سرمه به یک یک زده . رودکی . مانند...
WhatsApp us