شاهنامه

شاهنامه

شاهنامه فردوسی  شاهنامه (دیباچه)از فردوسیدرباره شاهنامه شاهنامه پر آوازه ترین سروده حکیم ابوالقاسم فردوسی و یکی از بزرگ ترین نوشته‌های ادبیات کهن فارسی است. وی برای سرودن آن نزدیک به 15 سال تلاش کرد . شاهنامه، منظومه مفصلی است که حدوداً از 60 هزار بیت تشکیل شده و...

چیلان

چیلان لغت نامه دهخدا چیلان . (اِ) عناب را گویند. (جهانگیری ) (برهان ) (انجمن آرا). عناب بود. (اوبهی ). سنجد گرگانی بود. (صحاح الفرس ). سنجد جیلان . در ترکستان چین نوعی عناب است ریزتر از عناب ایران : سنجد چیلان به دو نیمه شده نقطه ٔ به سرمه به یک یک زده . رودکی . مانند...
WhatsApp us