انواع مختلف چسب چوب, بررسی انواع چسب چوب و کاربردهای آن

انواع مختلف چسب چوب, بررسی انواع چسب چوب و کاربردهای آن

در هر مرحله از ساخت وسایل چوبی از چسب چوب استفاده می شود. کابرد اصلی چسب چوب ها، پیوند دادن مواد چوبی به یکدیگر یا به مواد مختلف دیگر می باشد. امروزه تولید سریع از اهمیت بیشتری برخوردار است