معرفی گیاهان

چوب گلوله، معرفی گونه های درخت

چوب گلوله Mimusops balata Réunion RavineBernica.JPG چوب گلوله، Manilkara bidentata آرایه‌شناسی فرمانرو: گیاهان راسته: خلنگ‌سانان تیره: چیکوئیان سرده: خیز نی (سرده) Species: M. bidentata نام علمی Manilkara bidentata چوب گلوله (نام علمی: Manilkara bidentata) نام یک گونه از سرده خیز نی است.