چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

طرحی چشمگیر به همراهی رنگ های قوی با طیف خاکی که هویتی آفریقایی دارند و تداعی کننده ی سبک آفریقایی هستند و زمانی که کنار هم قرار میگیرند چیدمانی جذاب را خلق میکنند.چیدمانی با ترکیب رنگ های مشکی کرم و ظروف چینی و سفالی را به وجود می آورد.میزمان را با استفاده از گلدان های سفالی ساده طیف های آجری پارچه های آجری حلقه های چوبی یا هر نوع دیگری برای دستمال میتوان استفاده کرد.

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

شاید رومیزی ای که می خواهید برای چیدمانتان استفاده کنید به دوخت های خاصی احتیاج داشته باشد که ما در این جا به شما نحوه آسان دوختن را آموزش میدهیم.

زیر بشقابی ساده با رنگی قوی مانند رنگ نارنجی سوخته به راحتی می تواند سبک دکوراسیون آفریقایی را تعریف کند.

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

 

وسایل مورد نیاز:

زیر بشقابی هایی از جنس ینبه با تارو پودهای درشت

نخ کنفی

قیچی

سوزن ته گرد

نخ و سوزن

مراحل ساخت:

ریسمان نخی را دور تا دور زیر بشقابی خود به دلخواه به طور موقت با سوزن ته گرد در جای خود ثابت کنید.

استفاده از حلقه های دستمال سفره بسیار زیبا و تاثیر گذار است و به چیدمان میز کمک میکند.تنها کافیست تعدادی از این مهره های متنوع را به ریسمان بکشید.

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

 

وسایل مورد نیاز:

ریسمانی چرمی به طول 30 سانتی متر

نحوه ی ساخت:

گره ای در 5 سانتی متری یکی از سرهای ریسمان چرمی ایجاد کنید.چند مهره را به ریسمان بکشید.سیس گره ای دیگر را پس از مهره ها ایجاد کنید تا این مهره ها بین دو گروه ثابت بمانند.مقداری از ریسمان را خالی رها کنید و با کمی فاصله سه مهره دیگر را بین دو گروه جدید قرار دهید.و تا آخر سپس آخرین گره را ایجاد کنید.این ریسمان زیبا را میتوانید به دور دستمال سفره های رول شده خود بپیچانید.

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

چیدمانی به سبک آفریقایی

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us