میز کنسول چوب گردو

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول ساخته شده از یک اسلب چوب گردو که به شکلی بسیار هنرمندانه در نمای این میز به عنوان درب و کشو کار گذاشته شده است

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

در تصویر زیر میتوانید پشت کار این میز کنسول را مشاهده کنید , که به چه زیبایی و هنرمندانه این سازنده چوب ها را مانند قاب عکس کلاف کرده است .

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

پایه و کلاف زیرین هم از همین بخش چوب اسلب تهیه شده است تا بیشترین هماهنگی بین بافت و رنگ چوب گردو ایجاد شود . به نوعی و به راحتی می توان فهمید که تمامی بخش های این میز از یک تنه چوب گردو ساخته شده است . که این به ارزش این اثر می افزاید .

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوبی تماما دست ساز و زیبا

میز کنسول سبک روستیک و صنعتی 2019

میز کنسول سبک روستیک و صنعتی 2019

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ریل کشو نیز دست ساز است و سازنده از هیچ یراق یا ریلی استفاده نکرده است .

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول سبک روستیک با لولا و یراق دست ساز قدیمی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب گردو
میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب کاج
میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز با لبه های طلایی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب گردو اسلب

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

میز کنسول چوب , مدل کنسول چوبی

با تشکر از توجه شما

WhatsApp chat