درب های امروز یا سبک معاصر

در حال حاضر صنعت درب هاای ساختمانی و ویلایی به سمت استفاده از یراق آلات پیچیده و کشویی است . احتمالا تا چند سال آینده تمامی درب ها بدون دخالت دست باز و بسته می شوند .

انواع درب چوبی٬  ساخت درب چوبی سفارشی

درب چوبی جلو ساختمان ویلایی , درب چوبی سبک معاصر

درب چوبی جلو ساختمان ویلایی , درب چوبی سبک معاصر

مدل درب چوبی 

WhatsApp us