شیطان هلز کیچن

دیالوگ اخرین قسمت از سیزن 2 سریال  Daredevil

به چشمانتون نگاه کنید و بهم نگین مثل قهرمان نیستین

چون تا الان کلی حمل کردین ، زجر کشیدین و…

یا چیزایی که براتون ارزش داشتن رو از دست دادین

با این وجود هنوزم اینجا هستین  کسی که جون سالم بدر برده در هلز کیچن

پر اضطراب ترین جایی که هرکس میدونه    جایی که ترسو ها زیاد دوام نمیارن  پس باید قهرمان باشین . همه ما هستیم  بعضی ها بیشتر از بقیه ، ولی هیچکدوم تنها نه ، بعضی ها مشتشون خونی میشه که اینجا رو امن نگه دارن .

بعضی ها هم خیابون رو خونی میکنن به این امید که بتونن جلو جنایات رو بگیرن

تا ظلم نادیده گرفته شدن توسط افراد رو از بین ببرن

ولی اینجا هلز کیچنه

 

فرشته یا شیطان ، پولدار یا فقیر  پیر یا جوان ، شما اینجا زندگی میکنید

شما این شهر را انتخاب نکردین اون شما را انتخاب کرده است

 

چون قهرمان کسی نیست که بالای سرمون زندگی میکنه و ازمون محافظت میکنه

قهرمان خدا یا یه ایده نیست قهرمان همینجا زندگی میکنه توهمین خیابون ها بین ما با ما

همیشه همینجاست ولی به ندرت شناسایی میشه به اینه نگاه کن و خودت رو برای چیزی که واقعا هستی ببین تو یه نیویورکی هستی  تو یه قهرمانی اینجا هلز کیچنه توئه به خونه خوش اومدی

WhatsApp us