مدل تابلوی دکوری بزرگ مناسب اتاق نشیمن و هال پذیرایی

استفاده از یک مدل تابلوی دکوری زیبا و بزرگ در اتاق های بزرگ خانه یکی از ایده های جدید و البته جذاب دکوراسیون داخلی است. بنظرتان چه اتفاقی می افتد وقتی که یک اثر هنری بعنوان نقطه کانونی دکوراسیون خانه در نظر گرفته می شود؟  بجای اینکه یک تابلوی هنری فقط در گوشه ای قرار بگیرد و نقشی کامل کنند داشته باشد اینبار به سمت مدل هایی رفته ایم که با اندازه بزرگشان تمام توجهات را به خود جلب خواهند کردند و سایر عناصر برای دیده شدن باید با آن هماهنگ شوند. نصب یک تابلوی هنری در منزل می تواند در ترکیب با مبلمان و چیدمانی دقیق، تضمین کننده یک دکوراسیون بی نقص و شیک باشد.

شکل های زیر مدل ها و روش های مختلف استفاده از یک تابلوی دکوری و هنری را در خانه نشان می دهد که حتی چیزی بیشتر از یک نقطه کانونی در خانه هستند اما در عین حال به زیبایی تمام با سایر عناصر دکوراسیون اتاق ترکیب شده اند. تکنیک هایی که در مدل های زیر بکار گرفته شده است هوشمندانه و بسیار متنوع است: بعضی از این تابلوهای هنری در هماهنگی کامل با پالت ها رنگی دکوراسیون انتخاب شده اند و بعضی دیگر نقش ترکیبی با تم دکوراسیون دارند، برخی دیگر هم فقط هویت و طرح خودشان را بنمایش می گذارند.

برای فهم بهتر موضوع کافی است به شکل زیر دقت کنید. مسلما اولین چیزی که در این نشیمن جلب توجه می کند، تابلوی هنری بزرگ پشت مبل راحتی است. در این حالت، مبل راحتی با رنگ های مختلف بنوعی نقش کامل کننده را برای تابلوی هنری دارد، بدون اینکه استایل طراحی یا حتی پالت های رنگی خود را به رخ بکشد و توجهات را از تابلو دور کند.

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

تزئین دکوراسیون خانه

http://www.otag.ir

WhatsApp us