دکوراسیون کم نظیر «دریا و آسمان» در یک میز!

دکوراسیون کم نظیر

دکوراسیون کم نظیر

“الکساندر چاپلین” هنرمندی است که رویایش را به واقعیت تبدیل کرده است.
او در میزهایی که طراحی و ساخته است آسمان را به زمین آورده به طوری که با ساخت بخشی از دریای کاراییب که مانند آسمان پر ستاره می درخشد ،هنرش را نشان داده است.
او میزهایش را پس از یک سال و نیم تحقیق و تست های تکنیکی ساخته و از سنگ مرمر،رزین استفاده کرده است.
این میزها دارای سیستم وای فای برای کنترل از راه دور و چراغهایی هستند که با 6 ساعت شارژ، تا 300 ساعت روشنایی می دهند.

دکوراسیون کم نظیر

دکوراسیون کم نظیر

دکوراسیون کم نظیر

دکوراسیون کم نظیر

دکوراسیون کم نظیر

دکوراسیون کم نظیر

دکوراسیون کم نظیر

دکوراسیون کم نظیر

 

http://akharinkhabar.com

WhatsApp us