پله های لوکس و متفاوت برای خانه های مدرن

اکنون در دوره ی تغییرات زندگی می کنیم، حوزه های مختلف علم، هنر، فناوری، معماری و دیگر قلمروها، هر روز شاهد تغییر و تحولی جدید هستند. اصول دیر آشنای ما، هر روزه جامه ای نو به تن می کنند، پوست انداخته و متحول می شوند. معماری یکی از این قلمروها است که اگرچه بر ستون هایی به قدمت زمان بنا شده، اما به لطف خلاقیت و ابتکار، هر روز به شکلی جدید جلوه می کند.

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

 

 

معماری نیز از جمله حوزه هایی است که هر روز با تغییر نگرش و سلیقه ی بشر، متحول شده و به شکلی دیگر در آمده است. معماران امروز، سعی می کنند با دخیل کردن خلاقیت در ایده پردازی های خود، عناصر گوناگون معماری را دستخوش تغییر و دگرگونی کنند. به طوری که ضمن حفظ کاربری اولیه، شکلی جدید یافته و ذوق و سلیقه ی خالق خود را به نمایش بگذارند.

علاوه بر ظاهر و نمای سازه های امروز، عناصر درونی نیز پیوسته درگیر این پوست اندازی تدریجی بوده اند. یکی از این عناصر،  راه پله و  پلکان ها هستند.راه پله های سنگی قدیمی، اکنون جای خود را به اشکال و فرم هایی جدید بخشیده اند که  از مصالحی جدید در ساخت آنها استفاده می شود.شاید دیروز تنها در حد راهی ارتباطی به آنها نگریسته می شد، اما امروز به عنوان بخشی از تمامیت کلی یک سازه، سعی می شود تا حد امکان از طراحی زیبا، شکیل، متفاوت و خلاقانه برخوردار باشند.

این بار از دریچه دنیای معماری بر این گونه پلکان ها قدم می گذاریم تا ببینیم خلاقیت معماران در این زمینه چه سمت و سویی یافته است؟

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

پله های  خانه های مدرن

پله های خانه های مدرن

http://www.akairan.com

WhatsApp us