کفپوش با طرح های هندسی در دکوراسیون داخلی نشیمن

برای خرید فرش و کفپوش نشیمن خود معمولا موارد بسیاری را در نظر می گیرید، ویژگی هایی از قبیل رنگ ، اندازه، جنس و هماهنگی با سایر مبلمان و رنگ های به کار رفته در دکوراسیون نشیمن در خرید یک فرش تاثیر گذار است. در این قسمت چند نمونه از نشیمن های مختلف با ترکیب های رنگی متفاوت آورده شده که هماهنگی بافت و طرح های هندسی به کار رفته در کفپوش نشیمن با سایر بخش های فضای داخلی قابل توجه است.

کفپوش با طرح های هندسی در دکوراسیون داخلی نشیمن

کفپوش با طرح های هندسی

کفپوش با طرح های هندسی

کفپوش با طرح های هندسی

کفپوش با طرح های هندسی

کفپوش با طرح های هندسی

کفپوش با طرح های هندسی

کفپوش با طرح های هندسی

http://decoboom.ir

WhatsApp us