دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی از گذشته تا کنون با عناصر خاص معماری و هنر ایرانی عجین بوده است. این عناصر و شاخص ها علاوه بر افزایش زیبایی بصری فضای داخلی، محیطی امن تر و صمیمی تر را برای افراد ساکن خانه ایجاد می کند. گاهی یک ترمه قدیمی قهوه ای رنگ می تواند فضای داخلی را به محیطی گرم، دوست داشتنی و آشنا تبدیل کند. چراغ های گرد سوز قدیمی با نقش های دکوراتیو حک شده بر روی آن ها تاثیر شگفت انگیزی در فضای خانه دارد. بازی با نور و استفاده از نور طبیعی همواره یکی از ویژگی های جالب توجه معماری ایرانی بوده است، بهره گیری از ایوان های مشرف به فضای بیرون، ارتفاع زیاد سقف و توجه به نور خورشید در فضای داخلی به شکل گیری طراحی ای با عنوان معماری سنتی ایرانی انجامیده است. هر چند این ویژگی ها در خانه های امروزی به شدت کمرنگ شده است با این حال استفاده از آن ها حتی در حد یک فرش دستباف اصیل ایرانی، شاخصی منحصر به فرد برای هر خانه محسوب می شود. در این قسمت نمونه هایی از معماری داخلی و چیدمان خانه های ایرانی آورده شده است.

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

http://decoboom.ir

WhatsApp us