سبک دکوراسیون داخلی کلاسیک

این سبک دکوراسیون داخلی یک سبک پالوده، توسعه یافته، با جزئیات و ریزه کاری های فراوان که در ساختار مبلمان و وسایل روشنایی و غیره یافت می شود. مبلمان و لوازم دیگر حکاکی شده و منبت کاری شده هستند. یک منزل با طراحی دخلی کلاسیک با چیزهای گلدار، و باگل و گیاه و اشکال افسانه ای مزین شده است.

 دکوراسیون داخلی کلاسیک

دکوراسیون داخلی کلاسیک

 دکوراسیون داخلی کلاسیک

دکوراسیون داخلی کلاسیک

 دکوراسیون داخلی کلاسیک

دکوراسیون داخلی کلاسیک

 دکوراسیون داخلی کلاسیک

دکوراسیون داخلی کلاسیک

 دکوراسیون داخلی کلاسیک

دکوراسیون داخلی کلاسیک

 دکوراسیون داخلی کلاسیک

دکوراسیون داخلی کلاسیک

 دکوراسیون داخلی کلاسیک

دکوراسیون داخلی کلاسیک

 

http://decoboom.ir

 

WhatsApp us