خانه هایی با دکوراسیون چوبی یا سبک روستیک

ساخت یک خانه و اینکه در ساخت آن خانه از چه نوع موادی استفاده شود به موارد بسیاری بستگی دارد،عموماً در مناطق مختلف دنیا با توجه به شرایط محیطی و آب و هوایی خانه ها را می سازند به عنوان مثال در کشوری که جنگلهای فراوانی دارد و چوب به سهولت یافت می شود به طور معمول از چوب برای ساخت یک خانه استفاده می کنند.در حال حاضر بیشتر افراد در خانه هایی زندگی می کنند که عمدتا از آجر و آهن و از این دست مصالح در ساخت آنها استفاده شده است اما زندگی کردن در خانه ای که تماماً از چوب و سنگ ساخته شده می تواند تجربه ی تازه ای به انسان بدهد، در ادامه تصاویری را از یک خانه مشاهده خواهید کرد که از چوب ساخته شده است و حتی دکوراسیون و لوازم این خانه نیز چوبی هستند،این خانه در منطقه ای جنگلی و در کنار رودخانه ای زیبا بنا شده که چشم هر بیننده ای را خیره می کند.

سبک روستیک

سبک روستیک

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a2%d9%84%d8%a7%da%86%db%8c%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%8c-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

 

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

سبک روستیک

http://decoboom.ir

WhatsApp us