دکوراسیون مدرن و متنوع سینک های آشپزخانه

سینک های ظرفشویی مدرن

سینک های ظرفشویی مدرن

نمونه هایی از سینک های ظرفشویی مدرن

در تصاویر زیر با مدل‌های مختلف سینک آشنا می‌شوید. با بسیاری از آن‌ها دیگر نیازی به استفاده مجزا از آب‌چکان یا سبد ظرفشویی برای قرار دادن ظرف‌ها نیست. بعضی دیگر طوری طراحی شده‌اند که روی سینک با یک دگمه و با درپوشی از جنس سینک بسته شده و امکان استفاده از فضای بیش‌تر فراهم می‌شود.

 

 

 

 

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us