مدل دکوراسیون های شیک و زیبا به سبک رنگ سال 2017

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون به رنگ سال 2017

همچنان که به پایان رسیدن سال 2016 نزدیک می شویم ، دکوراسیون هایی به سبک سال جدید طرفداران بیشتری پیدا می کند. احتمالا در سال 2017 باید انتظار رنگ های تندتر، افزودن گیاهان آپارتمانی و وسایل دست ساز خانگی در طراحی داخلی را داشته باشیم.

سبز چمنی رنگ سال 2017

رنگ انتخابی سال 2017 از سوی کمپانی پنتون “سبز چمنی” (Greenery) است.  رنگی بین سبز و زرد، درست رنگی که در جوانه های گیاهان تازه روییده مشاهده می شود. اگرچه از این رنگ بیشتر در بهار و تابستان استفاده می شود ولی با این انتخاب می توانید در سراسر طول سال از آن استفاده کنید.
تصاویر زیر دکوراسیون هایی است که به نوعی رنگ سال 2017 حتی به صورت اندک در آن شامل شده است.

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

دکوراسیون هایی به سبک سال جدید

 

http://alotoor.ir

WhatsApp us