صندوقچه چوبی ساخته شده با چوب به سبک معماری روستیک و با یراق قدیمی

صندوقچه چوبی ساخته شده با چوب به سبک معماری روستیک و با یراق قدیمی