آموزش گره چینی چوبی 

دکوراسیون سنتی

 

از سال 1336 که پدرم به درودگری پرداخت تا امروز که بیش از بیست سال است که به هنرهای چوبی پرداختم هیچگاه سعی نکرده بودم از هنر استفاده صرفا پولی کنم ، اما متاسفانه مجبورم برای ادامه کارآموز و هنرجو بگیرم .

اما سعیم بر این است در یادگیری تمام آنچه یادگرفتم را به هنرجویان انتقال دهم .

آموزش رسم گره چینی , فیلم آموزش گره چینی , آموزش تصویری گره چینی , معرفی انواع نقوش سنتی , دانلود کتاب آموزش گره چینی , ابزار. گره چینی و ارسی سازی ,  گره چینی ساده و درشت , قیمت گره چینی , انواع طرح های گره چینی

آموزش رسم گره چینی , فیلم آموزش گره چینی , آموزش تصویری گره چینی , معرفی انواع نقوش سنتی , دانلود کتاب آموزش گره چینی , ابزار. گره چینی و ارسی سازی ,  گره چینی ساده و درشت , قیمت گره چینی , انواع طرح های گره چینی

با توجه به ضرورت افزایش ضریب زیبایی و چشم نوازی مصنوعات چو بی و تولید ات چوبی جهـت افـزایش رانـدمان فـروش

محصولات استفاده از طرح ها و نقشه های زیبا یی هندسی و سنتی یکی از اولویت هاي تولید کننـدگان فـراورده هـای چـوبی

میباشد و گره چینی یکی هنرهای زیبا و سنتی است که به محصولات چوبی زیبایی بسیاري میبخشد.

 

هدف از آموزش گره چینی :

حفظ هنر سنتی و باستانی ایران زمین

توانایی طراحی و ترسیم طرح های زیبای گره چینی

استفاده از طرح های زیبای گره چینی در محصولات چوبی مانند : مبل ، میز ، صندلی ، پارتیشن و..

ساخت سازه های پرکار توسط گروه و فروش در بازارهای هنری و گالری های خارج از کشور

آموزش رسم گره چینی , فیلم آموزش گره چینی , آموزش تصویری گره چینی , معرفی انواع نقوش سنتی , دانلود کتاب آموزش گره چینی , ابزار. گره چینی و ارسی سازی ,  گره چینی ساده و درشت , قیمت گره چینی , انواع طرح های گره چینی

آموزش رسم گره چینی , فیلم آموزش گره چینی , آموزش تصویری گره چینی , معرفی انواع نقوش سنتی , دانلود کتاب آموزش گره چینی , ابزار. گره چینی و ارسی سازی ,  گره چینی ساده و درشت , قیمت گره چینی , انواع طرح های گره چینی

بخش های آموزشی در یک دوره آموزشی :

درودگری سنتی

رسم و ترسیم فنی قبل از ساخت یک سازه

مهارت کار با ابزار

آموزش رسم گره چینی , فیلم آموزش گره چینی , آموزش تصویری گره چینی , معرفی انواع نقوش سنتی , دانلود کتاب آموزش گره چینی , ابزار. گره چینی و ارسی سازی ,  گره چینی ساده و درشت , قیمت گره چینی , انواع طرح های گره چینی

آموزش رسم گره چینی , فیلم آموزش گره چینی , آموزش تصویری گره چینی , معرفی انواع نقوش سنتی , دانلود کتاب آموزش گره چینی , ابزار. گره چینی و ارسی سازی ,  گره چینی ساده و درشت , قیمت گره چینی , انواع طرح های گره چینی

ابزار های مورد نیاز :

ابزار های عمومی یک کارگاه درودگری

وسایل شخصی که هر هنرجو میبایست برای خود آنها را مهیا کند :

تخته رسم و لوازم نقشه کشی

دستکش ، عینک محافظ ، لباس کار درودگری .

ابزار و چوب جهت تمرین در منزل شامل :

اره دست ، چوبساب  ها ، مغار ها ، گیره رومیزی ، چوب ( ابزارها مطابق کلاس مورد نظر بعد از مشورت با استاد تهیه میگردد )

برشکاري انواع چوب با دستگاه اره نواري

توانایی کار با دستگاه هاي کف رند و گندگی

کلاف نمودن قطعه کار طبق نقشه تقسیمات هندسی مربوط به اشکال گره چینی

کار با دستگاههاي اره فارسی بر برقی و اتصال زن دم چلچله

کار با دستگاه اور فرز برقی

اجراي پروژه عملی گره چینی و نکات فنی آن

 

مبلمان سنتی ایرانی  Traditional furniture

تخت ، درودگری سنتی ، دکوراسیون رستوران سنتی ، گالری عکس گره چینی دکوراسیون سنتی. گالری عکس و تصاویر صنایع چوب ایران زمین گره چینی با چوب. رستوران سنتی

تخت ، درودگری سنتی ، دکوراسیون رستوران سنتی ، گالری عکس گره چینی دکوراسیون سنتی. گالری عکس و تصاویر صنایع چوب ایران زمین گره چینی با چوب. رستوران سنتی

پنجره گره چینی

پنجره گره چینی

پنجره گره چینی

پنجره گره چینی

پنجره گره چینی

هنر سنتی ایران زمین

هنر سنتی ایران زمین گره چینی

درب و پنجره گره چینی

طراحی و ساخت گره چینی

طراحی و ساخت گره چینی

گره چینی

گره چینی و گره سازی

هنر سنتی ایران ، دکوراسیون گره چینی ، صنایع دستی

هنر سنتی ایران ، دکوراسیون گره چینی ، صنایع دستی

دکوراسیون داخلی قاب گره چینی

دکوراسیون داخلی قاب گره چینی

دکوراسیون داخلی ، قاب آینه گره چینی . گالری عکس فن و هنر

قاب آینه با تاج گره چیتی و درب باز شو – قاب آینه گره چینی . گالری عکس فن و هنر

آموزش گره چینی چوبی

آموزش رسم گره چینی , فیلم آموزش گره چینی , آموزش تصویری گره چینی , معرفی انواع نقوش سنتی , دانلود کتاب آموزش گره چینی , ابزار. گره چینی و ارسی سازی ,  گره چینی ساده و درشت , قیمت گره چینی , انواع طرح های گره چینی

WhatsApp us