سازه های چوبی درب و چهارچوب

بخش دوم گنجه و کشو چوب

گنجه ها و کشوها

ابتدای متن را در اینجا  مشاهده فرمایید .

کمد و گنجه های قدیمی چوبی

کمد و گنجه های قدیمی چوبی

گنجه ساده دستمالها معمولا از طاقچه ای همراه با طنابی که از آن دستمالها را اویزان کنیم تشکیل می گردد.نیز در برخی از مواقع کابینت ها برای دستمالها و انبارکفشها و سایر اقلام شبیه بکار می روند.
کشوهای بزرگتر با دربهای تاشو و ریلداربرای اویختن البسه همراه با اینه ساخته می شوند.اجرای مختلفی را میشود انجام داد تا مقدار اشیا اتاق خواب را به این ترتیب کاهش داد.
گنجه ملافه ها بطرز صاف بر روی دربها می شود قرارگیرند و یا کشوهایی مستقیما بر روی گوشه دیوارها نزدیک به اتاق خواب وحمام ساخته شوند.
طاقچه های روی بخاری
نمونه طاقچه های بخاری ساخته شده برای شومینه ها بستگی به روش طراحی خانه و پایان کار داخلی خانه دارد.
بخاریهای عادی طاقچه ندارند و در اینصورت شمشه چوبی بین قسمت بتونی و دیوار نهایی بکار برده می شود. در هر صورت تزیین پایان یافته اروپایی داخلی بجز انگلستان دارای طراحی مطلوبی از طاقچه روی بخاری است که ازساده ترین طاقچه تا پیچیده ترین آن در امتداد دیواربصورت کابینت بندی اجرا می گردند. در هر طراحی نباید از چوب یا مواد دیگر اتش زا استفاده کرد و فاصله چوبهای بکار رفته باید 7/8 سانتیمتر از شومینه فاصله داشته باشند. هرگونه برامدگی به عرض 7/3 سانتیمتر بایستی در فاصله 2/31 سانتیمتر بالای شومینه قرارداده شوند.طاقچه های روی شومینه به چهارچوب بندی تیرکهای عمودی دیواردر بالای شومینه وصل می گردند.
گنجه چینی الات ( Chinaware cupboard )


اقلام دیگر قطعات چوبی پیش ساخته که معمولا در اتاق ناهار خوری در طراحی سنتی رسمی اعمال می شوند شامل گنجه های چینی الات هستند و به نوعی طراحی می گردند که در یک گوشه یا دو گوشه اطاق نصب شوند. این گنجه های گوشه ای اغلب یک درب فوقانی تزیین شده ودو درب در زیرهستند.
گنجه های چینی در خانه های خاصی درجا ساخته می گردند.ردیفی از این گنجه ها بین اطاق ناهارخوری و اشپزخانه قرارگرفته تا هردومحل را از لحاظ ظرفیت کاهش دهند.

 

 

WhatsApp us