استانداردها , ابعاد استاندارد آشپزخانه مسکونی

استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری

استاندارد ابعاد و شناخت اندازه های ارگونومی در دکوراسیون داخلی منزل

(انسان شناسی)

برای بهرمندی از یک محیط راحت و کارآمد ، باید از اندازه گیری مناسب در اندازه گیری ارتفاع و مسیر ها  استفاده کرد .

استاندارد

استانداردها , ابعاد و اندازه استاندارد برای طراحی فضاهای ساختمان مسکونی

ارگونومی بدن انسان 

ابعاد و استاندارد های ساختمان ها , لوازم منزل , ابزار و غیره , همه و همه از ارگونومی بدن انسان و نحوه عملکرد و رفتار بشر بر روی کره زمین برداشته و بصورت قوانین و اندازه های استاندارد مکتوب شده . 

برنامه ریزی و پیش بینی رفتار ها بر اساس کاربری محیط 

در معماری هر فضا برای کاری برنامه ریزی شده است که این باعث می شود که بتوانیم ابعاد و اندازه های آن محیط را بر اساس عملکرد انسان بدست آوریم . مثلا یک کلاس درس در مقطع دبیرستان با یک مهد کودک بسیار متفاوت است .

سن و احساسات در طراحی 

یعنی علاوه بر نحوه حرکت انسان در محیط به شرایط سنی کاربر نیز توجه کنیم . در این میان مسائل روانی و احساسی نیز مهم است . محیطی که برای خواب و رفع خستگی طراحی شده با محیط کار بسیار متفاوت است .

فرهنگ و اقلیم منطقه 

در این میان فرهنگ ها و اقلیم ها نیز تاثیر گذار هستند . 

طراحی بر اساس استاندارد ها و ابعاد صورت میگیرد . تناسب و هماهنگی یک سازه با ابعاد انسانی باعث استاندارد شدن آن سازه و کاربری بدون عوارض منفی خواهد شد . 

گروه فن و هنر مجموعه ای از ابعاد و استاندارد ها را گرداوری کرده است که امیدواریم مثمر ثمر واقع شود 
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری
استاندارد و ابعاد در طراحی و معماری , ابعاد استاندارد آشپزخانه
WhatsApp us