تصاویری جالب از خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

به طور کلی خلاقیت به استفاده از عنصر ابتکار و نوآوری در خلق آثار جدید اشاره دارد؛ ایده‌هایی ساده و قدیمی که با چاشنی ذوق و ابتکار به شکلی جدید و خلاقانه ارائه می‌شوند.
 اگرچه مدتی است عصر کتاب‌های الکترونیک از راه رسیده، اما هنوز هم بسیاری از ما مطالعه‌ی نسخه‌های قدیمی کتاب را ترجیح داده و دوست داریم به شیوه‌ی قدیم فرهنگ کتابخوانی را ارج نهیم.  این دوستان کاغذی قدیمی که سرشار از خاطرات ریز و درشت ما هستند، در قفسه‌های فلزی یا چوبی منازل جای گرفته و هر از چند گاهی دوباره ما را تشویق می‌کنند که از نو مطالعه‌شان کنیم.

اما همان گونه که کتاب‌ها به عصر مدرن گام نهادند، کتابخانه‌ها نیز دچار تغییر و تحول شدند. این چارچوب‌های فلزی یا چوبی، اکنون در اشکالی متنوع، خلاقانه و تفکر برانگیز عرضه می‌شوند. اشکالی که شاید خود، عامل تشویقی برای توجه دوباره به فرهنگ کتاب و کتابخوانی باشند. واقعیت این است که ما گاهی در دنیای کتاب‌های‌مان غرق شده و گاهی برعکس خود را در آنجا پیدا می‌کنیم.

هر چیز که دوباره ما را به این دنیای قدیمی و دوست داشتنی پیوند دهد، در جای خود قابل احترام و توجه است.

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

خلاقیت‌ در ساخت کتابخانه

WhatsApp us