راههای شناخت چوب راش

شناخت چوب راش
شناخت چوب راش

چوب راش به چه چوبی گفته می شود؟

راههای شناخت چوب راش :

مهم ترین راه شناسایی چوب راش وجود پره ها و اشعه های چوبی است که عمود بر رویش حلقه های درخت وجود دارند. تعداد اشعه های چوبی در جهت مماسی بسیار زیاد است و تکرار آن در سانتیمتر مکعب متغیر است. رنگ اشعه ها در جهت مماسی تیره تر از بافت اصلی چوب است و بدون درخشش است و در جهت شعاعی مقطع اشعه ها قابل مشاهده نیست و قسمت کناری آن با درخشش دیده میشود و با تغییر زاویه ی چوب رنگ آن تیره یا روشن میشود. در جهت مقطعی شناخت سخت تر است و با مقایسه قطر آوندها و نوع بافت چوب میتوان چوب راش را شناخت .

شناخت چوب راش
شناخت چوب راش

از جمله خواص ظاهری چوب راش  درون نامشخص و به رنگ کرم متمایل به قرمز است. دوایر سالیانه فشرده و در نتیجه مقاطع طولی خطوط کمابیش مشخص دارند. پرده های چوبی آن در طول نمایان است که در شعاع به پرمگس و در مماس به دوک معروف هستند که به صورت لکه های قرمز دیده میشوند.پرمگسها را گروه نجاری گاهی عیب میشمارند زیرا پس از رنگ کاری سیاه میشوند .

شناخت چوب راش
شناخت چوب راش

تفاوت آن با چوب گردو اینست که آتش تولید شده از چوب راش دارای حرارت زیادی است و زود میسوزد ولی گردو به آرامی میسوزد و ذغال بادوامی  به جا میگذارد .

شناخت چوب راش
شناخت چوب راش

تمام چوب راش٬ چوب راش٬ چوب راش المان٬ چوب راش ایران٬ چوب راش روسی٬ چوب راش گرجستان٬

WhatsApp us