هنر معرق کاری و تاریخچه آن

هنر معرق کاری

هنر معرق کاری

معرق در اصل به تكه هاي ريز از كاشي اطلاق مي شود كه در كنار هم چيده مي شوند و فرم هاي مختلفي را تشكيل مي دهند. اين نوع كاشي براي تزيين داخل و خارج گنبدها و سر در مساجد به كار مي رفته است. ساخت معرق، پرزحمت و وقت گير است زيرا بريدن و ساييدن كاشي بسيار مشكل است. معرق كاري در قرن ششم هجري يعني در دورة سلجوقيان به سمت كمال رفت و متداول شد.

هنر معرق کاری

هنر معرق کاری

اما آنچه موردنظر بحث ماست معرق روي چوب است. معرق روي چوب عمري پنجاه ساله دارد و پديده اي تازه در ايران است. در اين شيوة تازه كه از منبت كاري جدا شده، طرح مورد نظر را روي چوب و به وسيلة مغار خالي مي كردند و به جاي آن تكه هايي به همان اندازه از چوب هاي مختلف يا عاج، جاگذاري مي نمودند.

هنر معرق کاری

هنر معرق کاری

پس از به وجود آمدن اره مويي هاي بسيار باريك، معرق روي چوب وارد مرحلة جديد گشت و هنري با ظرافت و اعجاب آور گرديد. در اين مرحله، بجاي آنكه بر روي چوب كنده كاري شود و نقوش مورد نظر در آن جاي گيرد؛ با قرار دادن قطعات مختلف از قبيل صدف، عاج، استخوان، فلز و چوب هاي مختلف رنگي در كنار يكديگر، معرق ايجاد مي شود. در واقع معرق روي چوب را مي توان تابلو نقاشي‌اي دانست كه در آن بجاي رنگ، از چوب‌هاي مختلف رنگين و به جاي قلم مو، از ارة مويي استفاده مي شود.

هنر معرق کاری

هنر معرق کاری

http://www.dhvf.ir

WhatsApp us