اگر مبلمان خود را تعمیر کرده اید، می توانید برای پوشاندن محل تعمیر و همرنگ کردن آن با بقیه قسمت های مبلمان، از روغن سبزیجات استفاده کرد. کافی است کمی روغن را روی پارچه بدون کرک ریخته و سپس پارچه را روی محل موردنظر بمالید. ابتدا اجازه دهید تا روغن به درون چوب نفوذ کند و سپس مجدداً لایه بعدی را بمالید. این کار را آنقدر ادامه دهید تا رنگ موردنظر به دست آید. البته بهتر است که پس از سه لایه روغن، مبلمان یک شب باقی بماند و سپس لایه های بعدی به آن افزوده شود.http://www.aftabir.com