ترجمه و بررسی آهنگ Wish That You Were Here از Florence + The Machine

ترجمه موزیک

فلورانس ولش در آهنگ ” Wish That You Were Here ” با انتظاراتش روبرو می شود و مشتاقانه تقاضای یاری می کند.

آهنگ برای فیلم ” Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children ” ساخته شده و تم موجود در آن با خانواده ای که در فیلم می بینید مطابقت دارد.

ترجمه موزیک

ترجمه موزیک

ترجمه متن آهنگ و بررسی:

I tried to leave it all behind me

But I woke up and there they were beside me

And I don’t believe it but I guess it’s true

Some feelings, they can travel too

سعی کردم همه چیزو پشت سر بزارم

اما بیدار شدم و ( همشون ) کنارم بودن

باور نمی کنم اما فکر می کنم حقیقت داشته باشه

بعضی احساسات، میتونن مسافرت کنن ( همراهت بیان، رهات نکنن )

( تصویری واضح را برای شنونده به وجود می آورد، صبح بیدار شده و احساساتی که فکر می کرده پشت سر گذاشته همچنان سرجای خود باقی است و غمگینش می کند. )

Oh there it is again, sitting on my chest

Makes it hard to catch my breath

دوباره اینجاس، روی قفسه سینم نشسته

نفس کشیدن رو برام سخت کرده

( نزدیکترین معنایی که می توانیم برای این قسمت بگوییم این است که چیزی که روی قفسه سینه اش سنگینی می کند همان احساساتی هستند که نتوانسته پشت سر بگذارد اما حالتی که توصیف می شود بسیار شبیه به فلج در خواب است. فلورانس بارها زمانی که خسته و دچار استرس بوده چنین حالتی را تجربه کرده و حتی یکی از آهنگ هایش به نام ” Breaking Down ” در این باره است. همچنین حالتی که در این قسمت بیان شده شباهت زیادی به تصویر قسمتی از موزیک ویدئو ” Delilah ” همین خواننده دارد. در آن موزیک ویدئو شیطانی را می بینید که روی قفسه سینه فلورانس نشسته. )

I scramble for the light of change

برای ( رسیدن به ) نور تغییر تقلا می کنم

( منتظر طلوع خورشید است در آرزوی اینکه با بیرون آمدنش بهبود پیدا کند و به دیدگاهی جدید برسد. )

You’re always on my mind

You’re always on my mind

همیشه در ذهنمی

همیشه در ذهنمی

( نمی تواند احساساتش را فراموش کند. )

And I never minded being on my own

Then something broke in me and I wanted to go home

To be where you are

هیچ وقت برام مهم نبود که به حال خودم باشم

اما چیزی درونم شکست و خواستم به خانه برگردم

جایی باشم که تو هستی

( با وجود اینکه مستقل است و جایی دوراز خانه زندگی می کند اما ناگهان دلتنگ شده است و می خواهد به جایی برود که نزدیک عشقش باشد. )

But even closer to you, you seem so very far

اما حتی با نزدیکتر شدن به تو، باز هم به نظر خیلی دور می آیی

( عشقش تنها فیزیکی دور نیست بلکه از نظر احساس نیز از او دور است. حتی وقتی در همان منطقه ای که عشقش هست نیز زندگی می کند باز این فاصله جبران نمی شود. )

And now I’m reaching out with every note I sing

And I hope it gets to you on some pacific wind

Wraps itself around you and whispers in your ear

Tells you that I miss you and I wish that you were here

و حالا با هرنُتی که خوندم ارتباط برقرار می کنم

و امیدوارم توسط بادهای آرام به تو برسد

خودشو دورت حلقه کنه و در گوشت زمزمه کنه

بهت بگه که دلم برات تنگ شده و کاش که اینجا بودی

( امیدوار است بادها پیامش را به کسی که دوستش دارد برسانند. دیگر بی پرده از اشتیاقش سخن می گوید و حسرت بودن در کنار عشقش آزارش می دهد. )

And if I stay, oh, I don’t know

There’ll be so much that I’ll have to let go

و اگر بمونم، آه، نمی دونم

خیلی چیزا هست که باید رهاشون کنم

( اگر هم با کسی که دوستش دارد بماند باید با رها کردن چیزهای زیادی کنار بیاید. )

You’re disappearing all the time

But I still see you in the light

For you, the shadows fight

And it’s beautiful but there’s that tug in the sight

I must stop time traveling, you’re always on my mind

تو تمام مدت در حال محو شدنی

اما هنوز در نور می بینمت

برای تو، سایه ها می جنگن

و این زیباس اما در دیدنش تقلا هست

من باید سفر در زمان رو تموم کنم، تو همیشه در ذهن منی

( از آنجا که در کنار عشقش نیست دائم خود و او را در جاهایی می بیند که نمی توانند باشند. میلش به او باعث می شود به جای اینکه روی زمان حال تمرکز کند دائم به گذشته و زمانی که با او بوده برود. آنقدر در ذهنش است که دیگر حتی لازم نیست به گذشته برود او همیشه هست. )

You’re always on my mind

You’re always on my mind

همیشه در ذهنمی

همیشه در ذهنمی

And I never minded being on my own

Then something broke in me and I wanted to go home

To be where you are

But even closer to you, you seem so very far

And now I’m reaching out with every note I sing

And I hope it gets to you on some pacific wind

Wraps itself around you and whispers in your ear

Tells you that I miss you and I wish that you were here

هیچ وقت برام مهم نبود که به حال خودم باشم

اما چیزی درونم شکست و خواستم به خانه برگردم

جایی باشم که تو هستی

اما حتی با نزدیکتر شدن به تو، باز هم به نظر خیلی دور می آیی

و حالا با هرنُتی که خوندم ارتباط برقرار می کنم

و امیدوارم توسط بادهای آرام به تو برسد

خودشو دورت حلقه کنه و در گوشت زمزمه کنه

بهت بگه که دلم برات تنگ شده و کاش که اینجا بودی

We all need something watching over us

Be it the falcons, the clouds or the cross

همه ما چیزی می خوایم که مراقبمون باشه

شاهین بشه، ابرها یا صلیب

( اشاره دارد به آهنگ ” Mother ” که خودش خوانده. در آن آهنگ دوست دارد تبدیل به پرنده شکاری و ابری خاکستری و قدرتمند شود. در ادامه نام صلیب را هم می آورد که منظورش قدرتی ماورایی است. )

And then the sea swept in and left us all speechless

Speechless

و سپس دریا برداره همه مارو گُنگ کنه

گُنگ

( فلورانس علاقه زیادی به استعاره سازی با دریا دارد و در آهنگ های قبلی نیز این را نشان داده. دریا نماد قدرت همه گیری است که همه چیز را می گیرد، قدرت احساس و قدرت صحبت کردن. )

And I never minded being on my own

Then something broke in me and I wanted to go home

To be where you are

But even closer to you, you seem so very far

And now I’m reaching out with every note I sing

And I hope it gets to you on some pacific wind

Wraps itself around you and whispers in your ear

Tells you that I miss you and I wish that you were here

هیچ وقت برام مهم نبود که به حال خودم باشم

اما چیزی درونم شکست و خواستم به خانه برگردم

جایی باشم که تو هستی

اما حتی با نزدیکتر شدن به تو، باز هم به نظر خیلی دور می آیی

و حالا با هرنُتی که خوندم ارتباط برقرار می کنم

و امیدوارم توسط بادهای آرام به تو برسد

خودشو دورت حلقه کنه و در گوشت زمزمه کنه

بهت بگه که دلم برات تنگ شده و کاش که اینجا بودی

Wish that you were here

Wish that you were here

Wish that you were here

I wish that you…

کاش که اینجا بودی

کاش که اینجا بودی

کاش که اینجا بودی

 

منبع :  http://bedunim.ir

 

WhatsApp us