توماس کیت گلنان در ۱۹ اوت ۱۹۵۸ به عنوان نخستین مدیر ناسا برگزیده‌شد.

ادارهٔ ملی هوانوردی و فضایی ناسا

WhatsApp us