پرتاب شاتل فضایی دیسکاوری در پرواز اس‌تی‌اس-۱۲۰ در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۷

ادارهٔ ملی هوانوردی و فضایی ناسا

WhatsApp us