رنگ کردن صندلیهای رنگ و رورفته

صندلی رنگی

صندلی رنگی

به عقیده ما جای صندلی های رنگ و رو رفته قدیمی در زیر زمین و گوشه انباری یا کنار زباله های سر کوچه نیست. گاهی با یک ورق سنباده و مقداری رنگ می توان همین صندلی های پا به سن گذاشته را سر حال و قبراق به دکوراسیون داخلی منزل بازگرداند.

اگر قسمت کوچک و مشخصی از صندلی ها دچار رنگ پریدگی و آسیب شده است می توانید به رنگ زدن بخش های آسیب دیده اکتفا کنید و به اصطلاح لکه گیری کنید. ترکیب طرح چوب و رنگ های شاد روی تنه صندلی ها باعث جذاب تر دیده شدن آنها می شود.

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

صندلی رنگی

http://www.persianv.com

WhatsApp us