مردم تمایلی به نقاشی قهوه خانه ای ندارند

مردم امروز با هنرهای سنتی چون نقاشی قهوه خانه ای غریبه شده اند و دیگر تمایلی به دیدن آثار نقاشی قهوه خانه ای ندارند.

Painted coffee house نقاشی قهوه خانه ای
Painted coffee house
Painted coffee house نقاشی قهوه خانه ای
Painted coffee house
Painted coffee house نقاشی قهوه خانه ای
Painted coffee house

منصور وفایی، هنرمند نقاشی قهوه خانه ای در گفتگو با خبرنگار حوزه تجسمی باشگاه خبرنگاران درباره اهمیت و جایگاه نقاشی قهوه خانه ای در تاریخ پهلوانی ایران گفت: خاستگاه نقاشی قهوه خانه ای در هنر پهلوانی است، در حقیقت این نقاشی قهوه خانه ای به نوعی در طول تاریخ با آئین پهلوانی همسو بوده است.

وی تصریح کرد: در بسیاری از زورخانه ها از گذشته تا امروز شاهد پرده های قهوه خانه ای که نقش و نگارهایی از داستانهای شاهنامه و پهلوانی دارد بوده ایم.

وفایی اظهار داشت: هنر سنتی نقاشی قهوه خانه ای در گذشته جذابیت بیشتری برای مردم داشت چرا که این هنر سنتی به نوعی در زندگی روزمره مردم وجود داشت.

وی اظهار  داشت: البته بسیاری از مردم در گذشته به واسطه همین پرده های نقاشی قهوه خانه ای با داستان های حماسی، پهلوانی، داستان های شاهنامه بیشتر آشنا بودند و البته نزدیکی بیشتری با هنرهای اصیل ایرانی چون نقاشی قهوه خانه ای داشتند.

دوری مردم از هنرهای سنتی

این نقاش قهوه خانه ای تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر نقاشی قهوه خانه ای این هنر اصیل ایرانی مورد توجه مردم نیست در حقیقت مردم از این هنر فاصله گرفته اند و تمایل چندانی برای دیدن آثار نقاشی قهوه خانه ای ندارند.

وی درباره نمایش آثار نقاشی قهوه خانه ای در نمایشگاه هنر پهلوانی گفت: قطعاً برگزاری این نوع نمایشگاه ها البته به صورت قطعی می‌تواند در یادآوری دوباره نقاشان قهوه خانه ای و نیز نقاشی قهوه خانه ای و جذابیت های این هنر نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

وفایی گفت: نمایش نقاشی قهوه خانه ای در این نوع نمایشگاه ها مناسبت است اما کافی نیست، بنابراین می‌توان با تداوم این نمایشگاه ها که دربرگیرنده نقاشی قهوه خانه ای نیز هست فرصتی را ایجاد کرد تا مردم و مخاطبین هنر امروز بار دیگر به هنر سنتی نقاشی قهوه خانه ای بنگرند و مروری دوباره بر اهمیت این هنر در طول تاریخ داشته باشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مهمترین حامیان نقاشی قهوه خانه ای مردم هستند که می‌توانند با حمایت از این هنر سنتی نقش بسزایی در احیا و نیز حفظ نقاشی قهوه خانه ای داشته باشند.

وفایی گفت: حمایت مردم از نقاشی قهوه خانه ای می‌تواند باعث برگزاری نمایشگاه هایی از هنر سنتی شود و بستری برای خروج این هنر از در حاشیه بودن و به بهانه نمایشگاه های مختلف در گوشه ای قرار گرفتن می شود.

وی تصریح کرد: سالهاست که نقاشی قهوه خانه ای را در قالب نمایشگاه مستقل مشاهده نمی‌کنیم و این امر بسیار تاسف بار است چرا نباید هنری چون نقاشی قهوه خانه ای که در خاطرات گذشته تا امروز مردم قرار دارد  امکان برگزاری نمایشگاه مستقلی را نداشته باشد.

وفایی گفت: بسیاری از مجموعه داران آثار نفیسی از نقاشان قهوه خانه ای را دارند که با به نمایش گذاشتن آن ها در نمایشگاهی که برای نقاشی قهوه خانه ای است می توانند مردم را با این هنر آشتی دهند.

وی گفت: اصالت های موجود در این هنر اصیل ایرانی باید در نمایشگاه هایی که مختص نقاشی قهوه خانه ای است یادآوری شود.

این بازمانده نقاشی قهوه خانه ای گفت: نقاشی قهوه خانه ای نباید در قهوه خانه ها و زورخانه های قدیم و نیز انبارهای نقاشان قهوه خانه ای بماند بلکه باید به عنوان هنر ایرانی که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانی دارد به نمایش گذاشته شود.

وی گفت: اگر اوضاع فراموشی نقاشی قهوه خانه ای به همین منوال پیش برود قطعا نسل های آینده نیز حتی نام این هنر سنتی را دیگر نخواهند شنید.

گفتنی است، هفته هنر پهلوانی تا ۲۸ مرداد در خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران


مطالب مرتبط با موضوع نقاشی :

WhatsApp us