کمدها و کشوهای قدیمی خود را به سادگی بازسازی کنید

راه و روش های زیادی برای بازسازی مبلمان قدیمی وجود دارد که خودتان می توانید انجام دهید. شما می توانید قفسه های کتاب، میزها و صندلی های قدیمی و دراورها و کشوهای لباس تان را به آسانی تغییر دهید. پس امروز می خواهیم تنها با یاد دادن چند مرحله ساده بازسازی دراورهای کهنه را نشان دهیم.

این پروژه های زیر را خودتان می توانید به آسانی اجرا کنید و هزینه زیادی نیز برایتان نخواهد داشت. پس هر مدلی که به سلیقه تان نزدیک است را انتخاب کنید و دست به کار شوید. راحت ترین کار این است که یک رنگ انتخاب کنید و کمد کهنه خود را رنگ بزنید. همچنین می توانید از چند رنگ مختلف استفاده کرده و هر کشو را رنگی متفاوت بزنید. یک راه دیگر برای تغییر کشوهای خسته کننده تان این است که برچسب های گل دار، هندسی یا حتی اعداد را روی آنها بچسبانید. اگر هم احساس می کنید قسمت رویی کشوها نیاز به بازسازی و تغییر ندارد می تواند کناره های کشو را پارچه های نقش دار یا کاغذهای طرح دار بچسبانید.

می توانید روی کشوهای اتاق خواب آیینه های شکسته بچسبانید

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

قبل ازتعمیر کمد قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بعد ازتعمیرکمدقدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

بازسازی کمدها ی قدیمی

http://www.haftplus.com

گردآوری گروه فن و هنر ایران زمین

 

WhatsApp us