قالب و قالبسازی

قالب و قالبسازی

قالب و قالبسازی قالبسازی با استفاده از دستگاههای اسپارک و وایرکات مدرن کلیه سفارشات برای  ساخت قالب های صنعتی ،  قطعات صنعتی خاص , قالبسازی قطعات پزشکی ، و غیره   رامیپذیریم . قالب و قالبسازی طراحی و ساخت انواع قالب ها و قطعات صنعتی ارتفاع...
WhatsApp us