رنگ های چاشنی در دکوراسیون

رنگ چاشنی

رنگ چاشنی

در مباني دكوراسيون، رنگي كه به مقدار و نسبت خيلي زياد در دكوراسيوني مورد استفاده قرار گيرد، به عنوان رنگ اصلي آن دكوراسيون محسوب مي‌شود و رنگي كه به مقدار كمتري در فضا ديده شود رنگ تابع يا جانبي نام دارد. اما برخي رنگ‌ها نيز در طراحي داخلي جاي دارند كه نه رنگ اصلي هستند و نه رنگ جانبي، بلكه به عنوان رنگ‌هاي چاشني (يا رنگ برجسته) معروفند. رنگ چاشني يا برجسته، رنگي است كه به‌مقدار كمي استفاده مي‌شود اما به دليل تضاد و تقابلي كه با رنگ اصلي دارد، بسيار چشم‌گير جلوه مي‌كند و جلوه دكوراسيون را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.

رنگ چاشني يا برجسته در دسته‌بندي رنگ‌هاي متضاد جاي مي‌گيرد؛ يعني بايد در چرخه رنگ، مقابل رنگ اصلي دكوراسيون قرارگيرد. براي مثال، اگر رنگ اصلي و غالب دكوراسيون شما آبي باشد، بايد از رنگ نارنجي به‌عنوان رنگ چاشني و براي رنگ اصلي زرد، از رنگ ارغواني و براي رنگ سبز از رنگ قرمز به عنوان چاشني استفاده كنيد.

استفاده از چنين كنتراست رنگي در دكوراسيون مي‌تواند به طرق مختلف بر حال‌ و هوا و احساس حاكم بر فضا تاثير بگذارد. براي مثال در اتاقي كه رنگ اصلي آن آبي است، وجود پانل ديواري به رنگ نارنجي مي‌تواند گرمابخش فضا باشد و سرماي رنگ آبي را به‌مقدار زيادي تعديل كند. همچنين در اتاقي كه رنگ اصلي آن بنفش ارغواني است دکوراسیون خفه می‌شود كه در اين صورت اضافه كردن مقداري رنگ زرد مي‌تواند به كلي از اين اتفاق جلوگیری کند و روشني‌بخش فضا باشد. اما در مورد كنار هم قرار گرفتن دو رنگ سبز و قرمز، بيشتر از اينكه تضاد و كنتراست این دو رنگ مطرح باشد، هارموني و تعادلي كه به‌وجود مي‌آورد برجسته و متمايز است. در هر تركيب رنگي‌ كه رنگ سبز و قرمز در كنار هم به كار رفته‌ باشند، هارموني و هماهنگي، يكي از ويژگي‌هاي بارز آن تركيب محسوب مي‌شود. البته به شرطي كه اين دو رنگ به يك نسبت و به يك مقدار كنار هم به‌كار نروند؛ زيرا در اين صورت نتيجه معكوس مي‌دهد و فضايي سخت و نا‌آرام را به‌وجود مي‌آورد. براي جلوگيري از اين اتفاق مطمئن شويد كه يكي از اين رنگ‌ها در جايگاه رنگ چاشني يا رنگ برجسته دكوراسيون قرار گرفته باشد.

رنگ چاشنی

رنگ چاشنی

همچنين مي‌توانيد با استفاده از تناژهاي مختلف يك رنگ، رنگ چاشني را در دكوراسيون خانه خود داشته باشيد. براي مثال در فضايي كه رنگ غالب دكوراسيون آن رنگ آبي بسيار ملايم است، رنگ چاشني يا رنگ برجسته مي‌تواند رنگ آبي تند و تيره باشد كه در اين صورت دكوراسيوني تك‌رنگ خواهيد داشت. همچنين مي‌توانيد با بازي با تنوع تناژي رنگ‌ها، بر جلوه رنگ اصلي و تعادل آن تاثير بگذاريد. براي مثال در فضايي كه بيشترين رنگ موجود در آن قرمز- نارنجي گرم است با اضافه كردن رنگ زرد به‌عنوان رنگ چاشني، تاكيد بيشتري بر طيف زرد موجود در رنگ اصلي كنيد.

در اتاقي كه رنگ غالب و اصلي آن سفيد است، هر رنگي مي‌تواند به‌عنوان رنگ چاشني و رنگ برجسته استفاده شود؛ فقط بايد مطمئن شويد كه براي مرتبط بودن آن رنگ با دكوراسيون، از آن رنگ در قسمت‌هاي مختلف فضا و جزئيات و اكسسوري‌ها استفاده شود.

رنگ چاشنی

رنگ چاشنی

در اين اتاق كه دكوراسيوني ساده و خلوت دارد و رنگ اصلي آن قهوه‌اي و رنگ جانبي آبي است، از دو رنگ آجري و زيتوني به‌عنوان رنگ‌هاي چاشني استفاده شده كه جزء رنگ‌هاي طبيعي محسوب مي‌شوند.

رنگ چاشنی

رنگ چاشنی

 

تشك صورتي رنگي كه در اين دكوراسيون براي سطح كاناپه استفاده شده، اين دكوراسيون را كه تركيب رنگي اصلي آن متشكل از قهوه‌اي، طوسي و مشكي است زنده كرده است. تاثيرگذاري بسيار بارز و محسوس اين رنگ چاشني با وجود مقدار كم در اين دكوراسيون، نشان مي‌دهد كه انتخاب صحيح رنگ چاشني به چه ميزان اهميت دارد.

رنگ چاشنی

رنگ چاشنی

در اين تصوير مشاهده مي‌كنيد كه چگونه دكوراسيون این اتاق با رنگ غالبی ملایم و آرام به‌وسيله مقداری رنگ زرد كه در غالب چند شيء كوچك وارد دكوراسيون شده جان گرفته است.

رنگ چاشنی

رنگ چاشنی

قانون “كمترين بيشترين است” به‌خوبي در مورد رنگ چاشني (برجسته) صدق مي‌كند. رنگ چاشني اگر به‌خوبي انتخاب شود در كمترين مقدار مي‌تواند بيشترين و بهترين تاثير را بر جلوه دكوراسيون فضا بگذارد.

http://www.aftabir.com

WhatsApp us